D. Syarat Mutu


 No. Kriteria Uji  Satuan   Persyaratan
Air Mineral  Air Demineral 
 1  Keadaan      
 1.1  Bau Tidak berbau  Tidak berbau 
 1.2  Rasa   Normal  Normal 
 1.3  Warna Unit Pt-Co   maks. 5 maks. 5 
 2.  pH 6,0 - 8,5   5,0 - 7,5 
 3.  Kekeruhan  NTU  maks. 1,5  maks 1,5 
 4.  Zat yang terlarut   mg/l maks. 500  maks. 10 
 5. Zat organik (angka KMnO4  mg/l maks. 1,0 
 6.  Total organik karbon  mg/l  maks 0,5 
 7. Nitrat (sebagai NO3  mg/l maks. 45 
 8. Nitrit (sebagai NO4) mg/l  maks. 0,005 
 9. Amonium (NH4 mg/l  maks 0.15 
 10. Sulfat (SO4 mg/l  maks. 200 
 11. Klorida (Cl)  mg/l  maks. 250 
 12. Fluorida (F)  mg/l  maks. 1 
 13.  Sianida (CN) mg/l  maks. 0,05 
 14. Besi (Fe)  mg/l  maks. 0,1 
 15 Mangan (Mn)  mg/l  maks. 0,05 
 16. Klos Bebas (Cl2 mg/l  maks 0,1 
 17. Kromium (Cr)  mg/l  maks. 0,05
 18.  Barium (Br)  mg/l  maks. 0,7 
 19.  Boron (B)  mg/l  maks. 0,3 
 20. Selenium (Se)  mg/l  maks. 0,01 
 21 Cemaran Logam 
 21.1 Timbal (Pb)  mg/l  maks. 0,005  maks. 0,005 
 21.2 Tembaga (Cu)  mg/l  maks. 0,5  maks 0,5 
 21.3 Kadmium (Cd)  mg/l  maks. 0,003  maks. 0,003 
 21.4 Raksa (Hg)  mg/l  maks. 0,001  maks. 0,001 
 21.5 Perak (Ag)  mg/l  maks. 0,025 
 21.6 Kobalt (Co)  mg/l  maks. 0,01 
 22 Cemaran Arsen  mg/l  maks. 0,01  maks. 0,01 
 23 Cemaran Mikroba :
 23.1  Angka lempeng total awal *) Koloni/ml maks. 1,0 x 102  maks. 1,0 x 102 
 23.2 Angka lempeng total akhir **)  Koloni/ml  maks. 1,0 x 10  maks. 1,0 x 105 
 23.3 Bakteri bentuk koli   APM/100 ml < 2  <2 
 23.4 Salmonella  Negatif/100 ml  Negatif/100 ml 
 23.5 Pseudomonas Aeruginosa   Koloni/ml  Nol  Nol 
 Keterangan *) Di Pabrik
                  **) Di Pasaran


Comments